Bağımsız Denetim Şartlarına Tabi Şirketler İçin Duran Varlık (Gayrimenkul, Makine, Tesis vb.) Değerleme

 

Ülkemizde muhasebe standartlarına göre belirli kriterler sağlayan bağımsız denetime tabi olan şirketler ile muhasebe kayıtlarında duran varlıklarını rayiç bedellerinin yerine maliyet değerlerine göre kayıt altına alan şirketlerin duran varlıkları için yetkili değerleme kuruluşlarından bağımsız denetim gayrimenkul değerleme raporu temin etmeleri gerekmektedir.

Bu değerleme raporlarının, SPK ve BDDK yetkisine sahip kuruluşlardan temin edilmesi zorunludur. Bunların dışında lisanslı uzman istihdam eden ancak lisansız şirketlerden temin edilen değerleme raporları, olumsuz bir durum veya şikayet halinde cezai yaptırımlara yol açmakta olup, hizmet alımından önce, bağımsız denetim gayrimenkul değerleme raporu alınacak şirketin yetkili bir kuruluş olup olmadığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun sitesinde yer alan bu linkten teyit edilmelidir.

Bağımsız denetime tabi olan şirketler ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri en son 19.03.2016 Tarihinde ve 29658 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenerek son halini almıştır.

Buna göre, aşağıda yazılı olan kriterlerden en az ikisini art arda iki hesap döneminde, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte sağlayan şirketlerin, bir sonraki hesap döneminde bağımsız denetime tabi olma şartı getirilmiştir;

-Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası,

-Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası

-Çalışan sayısı 200 ve üzeri.

Dolayısıyla, 2014 ve 2015 yılları için bu kriterleri sağlayan şirketler 2016 hesap döneminden itibaren; benzer şekilde, 2015 ve 2016 yıllarında söz konusu kriterleri sağlayan şirketler ise 01.01.2017 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olmuştur.

Her şirket aynı kriterlere göre mi denetime tabidir?

Ancak bazı kurumlar için bu kriterler değişiklik göstermektedir. 19.03.2016 Tarihinde ve 29658 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kurumlar aşağıdaki şartlar geçerlidir;

– Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerde aktif toplamı 30 milyon TL, net satış hasılatı 40 milyon TL, çalışan sayısı 25 olması halinde,

-Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerde aktif toplamı 40 milyon TL, net satış hasılatı 60 milyon TL, çalışan sayısı 175 olması halinde,

-233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketlerde aktif toplamı 30 milyon TL, net satış hasılatı 40 milyon TL çalışan sayısı 125 olması halinde, bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Güneybatı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., bağımsız denetime tabi olan tüm kurum ve kuruluşların, duran varlıklarının (gayrimenkul, makine-teçhizat, tesis vb.) değerleme raporlarının düzenlenmesi konusunda (bağımsız denetim gayrimenkul değerleme raporu), Türkiye genelinde yaygın personel ve iş ortakları sayesinde kaliteli ve profesyonel hizmetler sunmaktadır.
Çalışma saatleri dışında, bize iletmek istedikleriniz için lütfen formu doldurun. Çalışma saatlerinde isteğinizi inceliyoruz.
09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.