Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi:

02.05.2017 tarihinde alınması zorunlu hale getirilmesi planlanan ancak yeterli altyapı oluşturulmadığından alınma zorunluluğu 2020 yılına ertelenen binaların enerji kullanım performansını gösterir belgedir.

Bu belgenin ana hatları, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Belgenin içeriğinde enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri yer almaktadır.

En yakın 2020 yılında uygulanmaya başlanması beklenen zorunluluğa göre yeni inşa edilecek yapılarda enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfını sağlayacak tekniklerin uygulanması gereklidir. C sınıfının altında performans gösteren binaların yapı kullanma izin belgesi alması kanunen imkansız hale gelecektir.

Daha önce inşa edilmiş yapılarda bu şart aranmamaktadır. Ancak 2020 yılı itibari ile uygulamaya geçilmesi halinde tüm alım-satım işlemlerinde bu belgenin alıcıya ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Binaların enerji sınıflandırması “A sınıfından G sınıfına” kadar performansa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Comments are closed.
Çalışma saatleri dışında, bize iletmek istedikleriniz için lütfen formu doldurun. Çalışma saatlerinde isteğinizi inceliyoruz.
09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.